Adatkezelési tájékoztató

Az Akadémia Határok Nélkül Alapítvány tevékenysége során, az érdeklődőktől, támogatóktól és önkéntesektől személyes adatokat kér és dolgoz fel az alapítvány küldetésének legnagyobb fokú eléréséhez, az önkéntesek munkájának összehangolásához, valamint a célból, hogy a honlap látogatói betekintést nyerjenek az Alapítvány munkájába. Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtásához a lehető legkevesebb személyes adatot kelljen kezelnünk. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a természetes személyek személyes adataival és adatvédelemmel kapcsolatos törvényes jogait és észszerű elvárásait. A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt fejti ki, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét. Az általunk követett elvek közül több az EU általános adatvédelmi rendeletéből (GDPR) következik.

 

Az Akadémia Határok Nélkül Alapítvány azon személyes adatok adatkezelője, amelyeket támogatóink és önkénteseink vagy a munkánk iránt érdeklődő személyek bocsátanak rendelkezésünkre, amikor a  http://akademiahataroknelkul.hu weboldalt használják, valamint személyek egyéb csoportjai esetében, akiket a jelen Tájékoztató felhasználóként azonosít, és akik különböző csatornákon, kapcsolattartókon és a munkatársainkon keresztül lépnek velünk kapcsolatba. 

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatokat rendelkezésünkre bocsátó személy beleegyező nyilatkozata, melyet az Alapítvány őríz. A hozzájárulást a kibocsátó személy bármikor visszavonhatja. Ellenkező esetben az önkéntes jogviszony megszűnése utáni 5 évig tároljuk a beleegyező személy adatait. 

 

Ön bármely, a honlapunk által felkínált elérhetőségünkön (e-mail, Facebook, postai küldemény) kapcsolatba léphet velünk. Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez az Ön hozzájárulását vélelmezzük. Ezen esetekben az adatkezelés célja az érdeklődővel való kapcsolattartás és a kérdés/kérés megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogos adatkezelést.

 

Önnek jogában áll az Alapítványtól igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést: név, titulus, email cím, ország, fotó.

Az Akadémia Határok Nélkül Alapítványt az info@akademiahataroknelkul.hu email címen tudja elérni. Az Alapítvány székhelye: Budapest, 1118. Kelenhegyi út 29/b. 

 

Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, azokat az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük. Az érdeklődők és önkéntesek következő adatait tároljuk: név, titulus, nem, email cím, ország. A honlapon fényképpel megjelenő önkénteseknek a fotóját is tároljuk munkájuk elismerése céljából.

 

A tárolt adatokhoz hozzáfér még az Alapítvány webmestere, Valent Bence. 

 

Önnek jogában áll tiltakozni vagy azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük személyes adatainak korlátozását, törlését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll: 

1) Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség

2) Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére

3) Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

4) Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik

5) Jogellenesen kezeltük adatait

6) Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

7) Az adatok általunk történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy i. Ön a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges életkort, vagy ii. Ön az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges életkort már betöltötte. (Magyarországon a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás alsó korhatára 16 év.)”

 

Adathordozhatóság: Önnek jogában áll az Alapítvány által kezelt személyes adatok „tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” történő megszerzéséhez. Amennyiben Ön hozzáférést kér személyes adataihoz, ezeket széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére.

 

Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet. Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni. Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar hatósághoz fordulhat panaszával:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu

Web: http://naih.hu

 

Az Akadémi Határok Nélkül Alapítvány nem felel a külső hivatkozásokon történő adatkezelésért. Honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Alapítvány üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Alapítványnak nincs semmilyen befolyása az egyéb cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Kik vagyunk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Miért és milyen személyes adatokat tárolunk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Média

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Beágyazott elemek más oldalakról

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kapcsolatfelvétel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mennyi ideig kerül egy felhasználó adat eltárolásra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.