Adatkezelési tájékoztató

Az Akadémia Határok Nélkül Alapítvány tevékenysége során, az érdeklődőktől, támogatóktól és önkéntesektől személyes adatokat kér, szerez és dolgoz fel. Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtásához a lehető legkevesebb személyes adatot kelljen kezelnünk. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a természetes személyek személyes adataival és adatvédelemmel kapcsolatos törvényes jogait és észszerű elvárásait. A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt fejti ki, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét. Az általunk követett elvek közül több az EU általános adatvédelmi rendeletéből (GDPR) következik.

Az Akadémia Határok Nélkül Alapítvány azon személyes adatok adatkezelője, amelyeket támogatóink és önkénteseink vagy a munkánk iránt érdeklődő személyek bocsátanak rendelkezésünkre, amikor a  http://akademiahataroknelkul.hu weboldalt használják, valamint személyek egyéb csoportjai esetében, akiket a jelen Tájékoztató felhasználóként azonosít, és akik különböző csatornákon, kapcsolattartókon és a munkatársainkon keresztül lépnek velünk kapcsolatba. 

Önnek jogában áll az Alapítványtól igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést: név, titulus, email cím, ország, fotó.

Az Alapítványt az info@akademiahataroknelkul.hu email címen tudja elérni.

Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, azokat az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

Önnek jogában áll azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük személyes adatainak törlését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll: 

1) Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség

2) Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére

3) Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

4) Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik

5) Jogellenesen kezeltük adatait

6) Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

7) Az adatok általunk történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy i. Ön a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges életkort, vagy ii. Ön az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges életkort már betöltötte. (Magyarországon a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás alsó korhatára 16 év.)”

Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet. Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni. Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar hatósághoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Angol nyelvű e-mail cím:
Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu
Web: http://naih.hu

Az Akadémi Határok Nélkül Alapítvány nem felel a külső hivatkozásokon történő adatkezelésért. Honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Alapítvány üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Alapítványnak nincs semmilyen befolyása az egyéb cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Kik vagyunk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Miért és milyen személyes adatokat tárolunk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Média

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Beágyazott elemek más oldalakról

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kapcsolatfelvétel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mennyi ideig kerül egy felhasználó adat eltárolásra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.